Pristatymo ir grąžinimo sąlygos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget finibus metus. Vestibulum rhoncus efficitur augue nec venenatis. Cras non viverra tortor. Fusce tempor ullamcorper felis non vehicula. Pellentesque interdum tortor non ex pulvinar, varius varius dolor bibendum. Suspendisse potenti. Proin tellus nulla, sollicitudin eget metus vitae, vehicula consectetur neque. Aenean porttitor turpis vel nulla eleifend blandit. Aenean at nisl commodo, dignissim sapien id, tristique nibh. Suspendisse id ultricies ex. Sed euismod leo in metus suscipit, sit amet rutrum odio rutrum. Fusce eu felis fermentum, pretium dui ut, vestibulum risus. Morbi posuere pretium odio, vel auctor diam viverra eget. Donec euismod euismod purus, et tincidunt sem vehicula vel. Nunc ut elit odio. Praesent congue ornare risus non porta. Sed at venenatis sem, eu vestibulum purus. Phasellus vulputate facilisis diam euismod scelerisque. Aenean nec sapien et diam hendrerit tristique. Nulla risus nisi, mattis sit amet sapien vel, ultricies volutpat purus.

Privatumo politika

Dėl asmens duomenų tvarkymo

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie rustindust.lt (toliau – Įmonė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.
Įmonė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
Šis privatumo pranešimas skirtas Jums, mūsų klientams ir partneriams bei Jūsų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su Įmonė). Juo Įmonė paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises Jūs ir Jūsų atstovai turite.
Tvarkydama asmens duomenis Įmonė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – rustindust.lt, el. paštas: xxx , tel. Nr.+3706xxxx. Įmonė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs Įmonei pateikiate savanoriškai. Įmonė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Įmonė negalės su Jumis sudaryti sandorių ir suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Įmonės ir Jūsų interesų, kai Įmonė tvarko Jūsų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Įmone, asmens duomenis), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Įmonei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Įmonės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

Įmonės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Įmonės darbuotojai, taip pat Įmonės partneriai, kuriems, siekdami įvykdyti įsipareigojimus Jums, atskirais atvejais perduodame Jūsų užsakymų įvykdymui reikalingus asmens duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Įmonė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Kaip ir kodėl renkame bei naudojame Jūsų asmens duomenis
rustindust.lt yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galite tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:
 • interneto svetainės (rustindust.lt) lankytojus;
 • su mumis susisiekusius asmenis;
 • asmenis, įsigijusius mūsų gaminius;
 • kandidatus į darbo vietą.

Susisiekite su mumis

Mūsų interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Interneto svetainėje mums pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį, el.paštą. Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime tokius Jūsų duomenis: Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su jumis nebus įmanoma susisiekti. Atkreipkite dėmesį, kad svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio. Jei užsakymas vykdomas, elektroninė užsakymo versija saugoma nustatyta tvarka, o jei užsakymas nevykdomas, užklausimo forma ir susirašinėjimai yra ištrinami iš įmonės elektroninio pašto, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
isi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Neužmirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.
Paprastai mes neatskleidžiame Jūsų asmens duomenų, tačiau tam, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas veiklos tęstinumas ir tinkamas paslaugų teikimas bei prekių pristatymas, mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų darbuotojams: administracijai, vadybininkams, gamybos meistrui, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tam tikromis aplinkybėmis galime būti įpareigoti perduoti asmens duomenis, kai:
1. informaciją turime atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;
2. asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;
3. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);
4. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos);
Įmonė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.
Jūs turite teisę prašyti, kad Įmonė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
Kai Įmonė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.
Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokį prašymą galėsime įvykdyti tik, jei:
 • Jūsų asmens duomenys yra nebereikalingi tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti (pavyzdžiui, mums reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);
 • rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis mums draudžia įstatymai;
 • Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.
Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis:
 • kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis;

Skundai

Esate mums svarbūs ir mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu, ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas. Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma. Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs taip pat galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūs taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.
Jeigu Jums kelia susirūpinimą Įmonės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Įmonę, bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Įmonė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.

Pirkimo taisyklės

PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

I. Bendrieji nuostatai

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir rustindust.eu/www.rustindust.lt elektroninės parduotuvės valdytojo (Individualios veiklos pažymos Nr. 1056997, Maisto tvarkymo subjekto Nr. 190012541) (toliau Pardavėjas ir/arba Elektroninė parduotuvė) tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, pristatymo ir prekių grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu susijusius nuostatus;

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo;

1.3. Naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys ir nurodytų asmenų įgalioti atstovai;

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje, yra perskaitęs Taisykles, su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo ateityje atliekamiems užsakymams. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka. Patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti;

1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, prekių užsakymo formoje paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

III. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių ir Elektroninės parduotuvės nustatyta tvarka;

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties su Pardavėju šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka, apie ketinimą atsisakyti Sutarties raštu (elektroniniu paštu paulius@rustindust.eu ir/arba julius@rustindust.eu) pranešdamas Pardavėjui (nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

IV. Pirkėjo pareigos ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo (jei tokia yra) kainą;

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo ir/ar registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti;

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu paulius@rustindust.eu ir/arba julius@rustindust.eu;

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų;

V. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis Elektronine parduotuve ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius;

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visiškai nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui;

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes;

5.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio pranešimo Pirkėjui, anuliuoti sudarytą Sutartį, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis ir/ar teisės aktais, neturėjo teisės jos sudaryti.

VI. Pardavėjo pareigos ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais;

6.2. Pardavėjas, susidarius aplinkybėms, dėl kurių negali Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali, bet neprivalo, Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus (jei už prekę buvo apmokėta) per 14 darbo dienų.

VII. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

7.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (jeigu taikomas). Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis galiojančiomis Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina. Visais atvejais prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai keisti prekių kainas pasikeitus mokesčių dydžiams. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekių užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekių kaina gali būti keičiama, atsižvelgiant į prekių kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekių savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekių pardavimu Pirkėjui susijusius išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui nesutinkant įsigyti prekes nauja kaina, bet kuri iš šalių, įspėjusi kitą šalį, turi teisę nutraukti Sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su Sutarties nutraukimu šiame punkte nustatyta tvarka, neatlyginami;

7.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje nebūtinai turi sutapti su prekių kainomis kitose prekybos vietose;

7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes Elektroninėje parduotuvėje nurodytais būdais.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai (pavyzdžiui sąskaitos faktūros, prekių užsakymo patvirtinimas, prekių perdavimo-priėmimo dokumentai ir pan.) jeigu nepateikiami kartu su užsakytomis Prekėmis, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu;

VIII. Prekių pristatymas

8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba prekes Pirkėjas gali atsiimti pašto skyriuose ar paštomatuose. Pirkėjas užsakydamas prekes privalo pasirinkti vieną iš aukščiau nurodytų pristatymo būdų;

8.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis Elektroninėje parduotuvėje prie prekės nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą;

8.3. Prekės Pardavėjo arba jo įgalioto atstovo (kurjerio) pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją) darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00 val.;

8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjui arba jo įgaliotam atstovui (kurjeriui) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą);

8.5. Pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą, patikrinti prekių pakuotės būklę (ar ji nėra suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista). Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą Pirkėjas ir/ar jo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodant pastabas ir/ar surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų bei nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją. Pirkėjui ar jo atstovui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas ir Sutartis tinkamai įvykdyta;

8.6. Pirkėjas gali atsiimti prekes iš paštomato, pasirinktame pašto paslaugų tiekėjo skyriuje arba terminale, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatytos prekės. Atsiimant prekes šiuo būdu, būtina laikytis ir šių siuntinių terminalų nurodomų reikalavimų;

8.7. Mokestis už prekių pristatymą nurodytas Elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir vertės, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą;

8.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių;

8.9. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako ir/ar nutraukia Sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

IX. Prekių grąžinimas

9.1. Kokybiškų prekių gražinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija). Vadovaujantis CK 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas sudaro Sutartį naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti Sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

9.2. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 (keturiolika) dienų jeigu: (i) grąžinamos prekės yra originalioje tvarkingoje pakuotėje, (ii) prekės yra nenaudotos ir nesugadintos, (iii) prekės yra nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.), (iv) grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija, (v) grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

9.3. Įsigytos kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra: (i) prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas, (ii) kitais atvejais, kai Sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9.4. Prekes, kurias nori grąžinti Pirkėjas, gali būti pristatytos asmeniškai Pardavėjo nurodytu adresu su Pardavėju atskirai sutartu laiku, arba atsiųstos Pardavėjo nurodytu adresu pasinaudojant kurjerio paslaugomis su pristatymu „iki durų“. Prekės negali būti grąžinamos į pašto skyrių arba paštomatą ir tokiu būdu grąžinamos prekės nebus priimamos. Tuo atveju, kai yra grąžinamos kokybiškos prekės, visos išlaidos susijusios su prekių grąžinimu tenka Pirkėjui;

9.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti atgal prekes, jei buvo padaryti prekių ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekes, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekių apžiūrėjimo teise, pažeidimus;

9.6. Tuo atveju, jeigu prekių pakuotei padaryti pažeidimai lemia, jog prekės negalės būti vėliau realizuotos už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

9.7. Nekokybiškų prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija). Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, Padavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekes tinkamos kokybės prekėmis arba grąžinti už prekes sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti Pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

X. Šalių atsakomybė

10.1. Pirkėjas atsako už registracijos ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo, o Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimo;

10.2. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes;

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta;

10.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas;

10.5. Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus nuostolius, jeigu nuostoliai buvo patirti dėl Pirkėjo įsipareigojimų ir/ar Sutarties ir/ar Taisyklėse nustatytų sąlygų nesilaikymo.

XI. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ir/ar užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu;

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje nurodytais adresais.

XII. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė;

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Sutartimi ir/ar Taisyklėmis, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir yra teismingi Pardavėjo buveinės vietos teismui.

KontaktaI